De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Sinds 1978 behartigt de NVH als paramedische beroepsvereniging de belangen van huidtherapeuten in Nederland.

Leden van de NVH zijn HBO-gediplomeerde huidtherapeuten. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet BIG (artikel 34)). De opleiding- en deskundigheidseisen zijn daarom bij wet vastgelegd. De deskundigheid omvat het op verwijzing van een arts of specialist behandelen van een breed scala aan huidaandoeningen. Huidtherapeuten hebben de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Dermapro werkt samen met de NVH. De NVH heeft geen belang in Dermapro, maar ondersteunt Dermapro in het waarborgen van een hoog kwaliteitsniveau en het bieden van een assortiment wat aansluit bij de behoeften van patienten van huidtherapeuten. 

U kunt de website van de NVH hier bekijken.

Terug naar de homepage